Leer een paar Baskische woorden voor de vakantie!

Gepubliceerd op: 04/03/2021

De inwoners van Baskenland zijn erg gehecht aan hun geschiedenis, hun cultuur en hun taal: het Euskara. Deze oude taal wordt nog steeds dagelijks gebruikt. Deze kleine woordenlijst helpt je om een paar Baskische woorden en uitdrukkingen te leren, zodat je van je vakantie in O.V. kunt genieten zonder ondertiteling!

Baskische uitspraak

Sommige letters worden anders uitgesproken dan in het Frans.

 • E wordt uitgesproken als “é
 • U wordt uitgesproken als “of
 • J wordt uitgesproken als “y” (zoals in yoghurt) aan het begin van een woord en als i in het midden van een woord,
 • Z wordt uitgesproken als “ç
 • S wordt uitgesproken als “sh
 • X wordt uitgesproken als “ch
 • TX wordt uitgesproken als “tch”.
 • G wordt uitgesproken als “gu

In het Baskisch worden alle letters uitgesproken. Zo wordt “eu” uitgesproken als “éou” en “au” als “aou” (uitgesproken als één lettergreep).

Laten we beginnen met de basis

 • Ja: Bai (baï)
 • Nee: Ez (és)
 • Baskenland: Euskal Herria (é-ou-schkal éria), wat “land waar Baskisch wordt gesproken” betekent.
 • De Basken: Euskaldunak (é-ou-shkaldounak)
 • Spreek je Baskisch? Euskara badakizu? (éouskara badikisou)
 • Ik spreek geen Baskisch: euskara ez dut mintzatzen (éouskara és dout mintsatsenn)
 • Hoe gaat het? Nola zara?
 • Hoe gaat het? Ari?
 • Je vais bien : Ongi naiz / Ontsa naiz

Om hallo en tot ziens te zeggen

 • Hallo: Egun on (égoun onn)
 • Welkom: Ongi Etorri (Onn-gui étori)
 • Goedemiddag: Arratsalde op (aratchaldéon)
 • Goedenavond: Gau on (gaou onn)
 • Afscheid: Ikus arte (ikoush arté)
 • Salut, adieu : Agur (agourr)

Wist je dat de naam van onze camping – Biper gorri – “rode peper” betekent in het Baskisch?

Vormen van beleefdheid in het Baskisch

 • Hartelijk dank: Milesker (miléshkerr)
 • Hartelijk dank: Eskerrik asko (esh-ké-rrik asko)
 • Alsjeblieft: Plazer baduzu (plasser badoussou)
 • Pardon: Barkatu (barcatou)

Vakantie woordenschat

 • Waar woon je? : Non bizi zara?
 • Ik woon in Esplette: Ezpeletako bizi naiz
 • Toeristenbureau: Turismo bulego
 • Ik heb dorst : Egarri naiz (égarri naïs)
 • Bar : Ostatu
 • Aperitief: Aperitifa
 • Voor uw gezondheid: Zure osagarriari (souré osagarriari)
 • Ik heb honger: Gose naiz (goché naïs)
 • Restaurant : Jatetxe (yatétché)
 • Bon appétit: Apetitu on (apétitou een)
 • Het is zo lekker! : Biziki ona da!

Een paar scheldwoorden: Baskisch in hete saus!

Voor fans van vogelnamen zijn hier een paar bonus scheldwoorden: Zozoa! (Imbeciel, dwaas), Zakurra! (schurk!), Kaka! (poep!) of Ala jainkoa (“a-la yaïnn-ko-a”), een uitdrukking uit de Ainhoa-regio die gebruikt wordt om op allerlei manieren te vloeken.

De oudste taal van Europa

Het Euskara is een eeuwenoude taal, waarvan de oorsprong nog steeds onbekend is. Sommige taalkundigen herleiden de Baskische taal tot de prehistorie. Er zijn ook verbazingwekkende overeenkomsten met dialecten van oude stammen inZuid-Amerika en bepaalde regio’s van de Kaukasus.

Na de Franse Revolutie in 1789 werd het afgekeurd, zo niet verboden, om Baskisch te spreken. Maar dat hield geen rekening met de gehechtheid van de Basken aan hun taal! In 1969 opende de eerste Ikastola (Baskische taalschool) haar deuren. Sindsdien is het aantal Baskische sprekers blijven groeien. Vandaag de dag zijn er naar schatting 700.000 sprekers (25% van de totale bevolking), waaronder 150.000 in de noordelijke Franse provincies.

Rest ons alleen nog te zeggen: “Oporraldi aan”, met andere woorden: fijne feestdagen in Baskenland!

LEES OOK: Baskische tradities: speel, dans en zing als een echte Bask!